Aktuálne projekty: domáce

Program: APVV

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.07.2016 - 30.06.2020

Program: VEGA

Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2019
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2019

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka