Pamätná medaila UK v Bratislave Filozofickému ústavu SAV

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave udelil dňa 24. 10. 2019 Filozofickému ústavu SAV Pamätnú medailu pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenil tak dlhoročnú dobrú spoluprácu s Filozofickým ústavom SAV v oblasti vedeckého výskumu a doktorandského štúdia. Medajlu na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prevzal riaditeľ Filozofického ústavu SAV doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Pamätná medaila UK v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka