Teodor Münz emeritným vedeckým pracovníkom ústavu

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., udelil na základe jednomyseľného rozhodnutia vedeckej rady ústavu zo dňa 12. 11. 2020 status emeritného vedeckého pracovníka ústavu PhDr. Teodorovi Münzovi, CSc., Dr. h. c. Dekrét o udelení statusu odovzdal riaditeľ ústavu osobne Teodorovi Münzovi dňa 25. 11. 2020.

Foto prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka